ก.พาณิชย์ ร่วม "เซ็นทรัล" ยกระดับ SME – OTOP สู่โมเดิร์นเทรดทั้งใน-นอก ปท.


กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล คัดเลือก ผู้ประกอบการ SME และ OTOPที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกมีโอกาสนำสินค้าไปวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเซ็นทรัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสมัครได้ถึง 31 กรกฎาคม 2558 นี้

ดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานโครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทยนั้น ล่าสุด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและความพร้อม แต่ยังขาดโอกาสและช่องทางในการกระจายสินค้า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME และ OTOP จากทั่วประเทศ ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ที่ไม่ใช่ในลักษณะของงานให้บริการ 2. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ที่มีสถานประกอบการอยู่ในประเทศไทย และต้องจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ โดยเจ้าของคนไทย 3. เป็นผู้ประกอบการ SME หรือ OTOP ที่ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จะทะเบียนการค้าจนถึงปัจจุบัน

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งประวัติและตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์ของตนเองมายังโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ อาทิ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของการผลิตสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าไว้ว่า การจัดโครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME และ OTOP ไทย เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ สามารถขยายกิจการและก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลกต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้ง SME และ OTOP สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 ราย แต่เราก็สามารถคัดเลือกไว้ได้เพียงบางส่วน เพราะด้วยข้อจำกัดในตัวสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

ด้าน บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการที่ ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ ติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จะได้รับสิทธิพิเศษในการทดลองวางขายสินค้าผ่านช่องทางของกลุ่มเซ็นทรัล ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เซ็นทรัลมีสาขาอยู่ อาทิ กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และยังมีที่ประเทศอิตาลี เดนมาร์ก และ เยอรมัน เป็นต้น ซึ่งการทำงานของทางเซ็นทรัลในการส่งเสริม SME และ OTOP ในครั้งนี้ จะเป็นลักษณะของพี่จูงน้อง คือ คนที่เคยไปขายมาแล้ว ก็จะมาแนะนำคนใหม่ที่จะเข้าไปขายว่าจะต้องขายอย่างไร สินค้าตัวไหนเหมาะสมกับสถานที่ไหน เป็นต้น
       
       “โครงการ ติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย จะทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังใจในการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีคุณภาพดีขึ้น และเมือได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงาน ได้ประสบการรณ์จากห้างฯ ขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดการต่อยอดในความคิดสร้างสรรค์ และ การส่งต่อในธุรกิจเอสเอ็มอี ทางกลุ่มเซ็นทรัลมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องความรู้เรื่องการผลิต การขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ เป็นคอลเลคชั่นต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจ SME OTOP ให้มีความแข็งแกร่งในช่องทางโมเดิร์นเทรดต่อไป”รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าว
       
       สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฉัตรฑริกา ศิลวัฒนานุสานติ์โทร. 086-777-3794, 02-933-6873 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.