กนอ.แจง เอสเอ็มอีญี่ปุ่นแผนใช้ฐานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เขต ศก.พิเศษไทย


กนอ.นำกลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยโรดโชว์ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ชวนเอสเอ็มอีญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เข้าลงทุนในประเทศไทย ชี้นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นพิเศษ

พร้อมกันนี้ กระทรวงพลังงานญี่ปุ่น-ไทย ลงนามร่วมมือเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทั้ง 2 ประเทศ

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเดินทางไปโรดโชว์ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชักชวนนักลงทุนในกลุ่มเอสเอ็มอี ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

ตามที่ภาครัฐบาลมีนโยบายพัฒนารองรับการลงทุนในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนนี้เป็นอย่างมาก มีการสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ กลุ่มนักลงทุน ที่เข้าพบในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอสเอ็มอีที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ 3 (เทียร์ 3) ทั้งนี้ เพราะทางโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ต้องการให้บริษัทชิ้นส่วนเหล่านี้เข้ามาลงทุนโดยตรง เพื่อสนับสนุนฐานการผลิตและลดต้นทุนการขนส่งในประเทศไทย

ด้านนายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (เมติ) ได้มีการจัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงาน ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานในทุกด้าน ทั้งด้านนโยบายพลังงาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ถ่านหินและเทคโนโลยีสะอาด และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.