อุตฯ เตรียมชง ครม. แผนอุ้ม SMEs ลุยภาษีพร้อมเสริมแกร่ง


รมต.อุตสาหกรรม เผยผลหารือ “สมคิด” วางแผนช่วยเอสเอ็มอี 2 เฟส ชูด้านภาษี พร้อมเสริมแกร่งรอบด้านช่วยเอสเอ็มอี เตรียมชง ครม.ในวาระต่อไป

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ก.ย.) ได้มีการหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เพื่อหารือประเด็นการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งแผนช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรกเป็นมาตรการภาษีดำเนินการจัดทำมาตรการด้านการช่วยเหลือทางการเงินและภาษีโดยกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการ ซึ่งการจัดทำจะเสร็จและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน

ขณะที่เฟส 2 เป็นแผนบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี สำหรับระยะสั้น จะเน้นดูแลกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วให้เข้มแข็งผ่านมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมกับมาตรการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ส่วนนี้จะเดินหน้ามาตรการควบคู่กันไป โดยแผนบูรณาการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเฟส 2 จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการจัดทำเร็วที่สุด ซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะประชุมร่วมกัน เพื่อให้ได้มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่จะบรรจุไว้ในงบประมาณปี 2559 ที่เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้

 ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Monday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.