ก.อุตฯ แผนดึงนักลงทุนไทย-เทศ เว้นภาษี 8 ปี คลัสเตอร์เป้าหมายอนาคตอุตฯ ไทย


กระทรวงอุตสาหกรรมดึงนักลงทุนไทย-ต่างประเทศ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ โปรยยาหอมยกเว้นภาษี 8 ปี ลดภาษี 50% 5 ปี สำหรับกลุ่มที่ไทยต้องการและมีผลต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ประเดิมที่กลุ่มยานยนต์ กำหนดเป้าหมาย 7 จังหวัด

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรม 1 ใน 6 กลุ่มคลัสเตอร์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และนครราชสีมา

ทั้งนี้ เชื่อว่าจะส่งผลให้นักลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศให้ความสนใจกับการลงทุนในกลุ่มพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์ที่ทางสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนพื้นที่ดังกล่าวภายในปี 2559 และเปิดโรงงานได้ในปี 2560 จะได้รับการยกเว้นภาษี 8 ปี และลดหย่อนภาษี 50% ต่ออีก 5 ปี

“หากอุตสาหกรรมใดที่ประเทศไทยมีความต้องการมาก และส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมไฮเทคที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ การลงทุนตั้งศูนย์วิจัย พัฒนา การสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์ รัฐบาลก็พิจารณาให้สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 10-15 ปี ขณะนี้อุตสาหกรรมที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาประเภทของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้ได้รับสิทธิพิเศษนี้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความต้องการ”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.