ก.อุตฯ อัดงบ 630 ล้าน ชุบชีวิตเอสเอ็มอี 17,000 ราย ผ่านโครงการเทิร์นอะราวนด์


“กระทรวงอุตสาหกรรม” เดินหน้าช่วยเหลือเอสเอ็มอี โครงการปรับแผนธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถ (เทิร์น อะราวนด์) โดยรับผิดชอบภาคการผลิต โดยเตรียมคัดเลือกเอสเอ็มอีภาคผลิตที่มีปัญหาจำนวน 7,000 กิจการทั่วประเทศ งบประมาณ 630 ล้านบาท ส่วนภาคการค้าและบริการเป็นหน้าที่ สสว. จำนวน 10,000 ราย

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยในส่วนของแผนที่มีการดำเนินส่วนของโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ เอสเอ็มอี (เทิร์น อะราวนด์) ที่ได้รับงบประมาณจำนวน 630 ล้านบาท เพื่อช่วยเอสเอ็มอี ที่กำลังมีปัญหา 17,000 รายให้สามารถปรับตัวมาประกอบธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็นภาคการผลิตจำนวน 7,000 กิจการ ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ส่วนภาคการค้าและบริการมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าธนาคารของรัฐ

สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการที่ กสอ.กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1. เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือกำไรลดลง โดยพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ ฯลฯ 2. เป็นนิติบุคคล/มีการจดทะเบียนการค้า 3. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป 4. ดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป 5. มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7. ไม่เป็นกิจการในเครือข่ายของบริษัทแม่ 8. เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการเอสเอ็มอี เทิร์น อะราวนด์ โดยล่าสุดได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 7,000 กิจการจากทั่วประเทศ และในวันที่ 18 พ.ย.นี้จะมีพิธีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.