ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเสวนาฟรี...

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฮาลาล สร้างโอกาสสู่ตลาดสากล

 

>>>> ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. <<<<

>>>> ณ ห้องท่าวัง 3 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี <<<<

 

 

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.