รายละเอียดและใบสมัคร

 

สถานะ : ปิดรับสมัครแล้ว 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือก

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารตอบรับทางการกลับมา โดยดาวน์โหลดเอกสารยืนยัน (คลิก)

และตอบกลับเอกสารมาภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00 น. ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากผู้ประกอบการไม่ตอบรับเอกสารกลับมาภายในวันและเวลาที่กำหนด ทางสถาบัน SMI จะให้สิทธิแก่ผู้สมัครสำรองท่านถัดไป


 

โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม และข้อกำหนดต่างๆในการขายสินค้า

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ Central Plaza Westgate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า Central Plaza Westgate นนทบุรี


 

 ปิดรับเอกสารยืนยันสิทธิ์วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น.

 

สถานที่

กำหนดการจัดงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Central Westgate นนทบุรี

ระหว่าง 1 – 8 ธ.ค. 2559

คลิก 

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  >>   คลิก 

 

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.