อบรม @กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม SME Spring Up @ กรุงเทพฯ

 

อบรมวันที่

เอกสารการอบรม

26/10/2559

Tokyo SME Support Center

26/10/2559

SME Spring Up Program โดย อ.มโนรถ

26/10/2559

ปฐมนิเทศโครงการ

26/10/2559

กำหนดการสัมมนา

Homework

Template การนำเสนอ

3/11/2559

นวัตกรรมสร้างเงินล้าน 

3/11/2559

Workshop สร้างไอเดีย โดย คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา 

5/11/2559

Driving the cluster towards Thai industries 4.0 โดยคุณเจน นำชัยศิริ

5/11/2559

LEAN Management (Hitech Apparal)

5/11/2559

SUPPLY CHAIN / LOGISTICS MANAGEMANT โดย คุณมงคล พันธุมโกมล

10/11/2559

ศึกษาดูงาน @ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จํากัด

12/11/2559

Capital Market Finance for SMEs

12/11/2559

Business Plan

12/11/2559

Internal Quality Standard

12/11/2559

การบริหารจัดการ CSR และ Sustainability Development

24/11/2559

IDE: Innovation Driven Entrepreneurship (ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์)

24/11/2559

SMEs Think Big

Homework 

Template ทำเนียบรุ่น

24/11/2559

Market for Alternative Investment (MAI)

24/11/2559

กฎหมายใหม่ต่อการดำเนินธุรกิจ

26/11/2559

Digital Marketing by Ready Planet

26/11/2559

Loxley’s Practice in AEC (connect to the world)

26/11/2559

Case Study PTT

 

  

Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.