รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

 

Start Up >> Smart Farmer / Smart SMEs

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

 

 

ข่าวดีสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่อยากพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อมสู่การเป็น SMART SMEs กับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

1) ภาคเกษตร : ภาคการผลิตเกษตร การค้าด้านธุรกิจการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรแปรรูป

2) ภาคทั่วไป : ภาคการผลิต การค้า ภาคบริการ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล หรือจดแล้วแต่ไม่เกิน 3 ปี วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม อบรมและพัฒนาศักยภาพ ในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้า และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

 

++ ฟรี ++ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำหรับผู้ประกอบการ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามรายละเอียดในโบรชัวร์

 

 

 

  

กิจกรรมทดลองตลาด

  

 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

               

 

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 2560 กับสถาบัน SMI และ สสว. ไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ส่งแผนธุรกิจในโครงการครบถ้วน และเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเชิงลึกครบถ้วน พร้อมมีสินค้าพร้อมจะจำหน่าย คณะกรรมการโครงการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกท่านเข้าร่วมทดลองตลาด

ในงาน “Startup market 2017 : ตลาดนัดคนมีฝัน ปั้นสินค้าดี วิถีเกษตรไทย by SMI

ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2560 ณ ลานชั้น 1 และชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

 

- นัดหมายประชุมชี้แจง
โดยจะนัดหมายประชุมชี้แจงกิจกรรมและเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมสินค้าเข้าร่วม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ (โดยขอความกรุณาทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน)

ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการชี้แจงรูปแบบการออกบูธ การจำหน่ายและการเก็บเงินค่าสินค้าให้ทราบ รวมถึงได้เรียนเชิญกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มเทรดดิ้ง กลุ่ม Shipper ที่คัดเลือกสินค้าสำหรับจำหน่ายต่างประเทศ เข้าร่วมจัดซื้อสินค้าของทุกท่านด้วย จึงขอความกรุณานำสินค้าตัวอย่างหรือโบรชัวร์สินค้ามาด้วย


 

- จัดทำหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการ Start up
ทั้งนี้ สถาบัน SMI ได้จัดทำ หนังสือทำเนียบผู้ประกอบการ START UP ที่ผ่านการอบรมและผ่านการคัดเลือกเข้าทดลองตลาด สำหรับไว้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับผู้สนใจทั่วไป Modern trade หรือเทรดดิ้งต่างๆ ด้วย โดยขอให้ทุกท่านส่งข้อมูลต่างๆ อาทิ
• ชื่อ-สกุล / ชื่อสถานประกอบการ กิจการ
• ประเภทสินค้า
• ที่อยู่ที่สามารถติดต่อซื้อสินค้า เบอร์โทร E-Mail
• ช่วงราคาสินค้า
• ภาพถ่ายสินค้าจำนวน 4 ภาพ (ที่สวยงามและชัดเจน) หากไม่มีภาพถ่าย ขอให้นำสินค้ามาถ่ายภาพในวันประชุมวันที่ 31 สค. 60 (ที่มีการนัดหมายประชุม)

โดยได้ส่ง Link ที่ทุกท่านสามารถ Upload ข้อมูลต่างๆ ตาม Link ด้านล่าง


 

- ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยังท่านอีกครั้ง หรือดาวน์โหลดเอกสารตอบรับได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน SMI โดยขอให้แจ้งยืนยันภายในวันที่ 11 สค. 60

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณแอน โทร 02-345-1121 คุณหนึ่ง 02-345-1024 คุณมิ้นท์ 02-345-1059

  

 

 

 

Tuesday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.