รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

SME Strong / Regular Level

โครงการสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข็งแกร่งแต่อยากพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่ผู้ประกอบการสนใจ อาทิ
• ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
• การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0
• การพัฒนาบรรจุพัฒนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ในตัวสินค้า และเพิ่มยอดขาย
• และด้านอื่นๆอีกมากมาย

จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์ มองปัญหาอย่างเข้าใจ จะเข้าไปให้คำปรึกษา ฟรี!! ถึงในโรงงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

โดยมีเกณฑ์การรับสมัครดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
3. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย มากกว่า 51 %
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดี

>> ลงทะเบียนออนไลน์ Click!! / ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!! <<

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิตา 02-345-1188

 


 

 

 

Thursday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.