รายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร

SME Strong / Regular Level

กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข็งแกร่งแต่อยากพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่ผู้ประกอบการสนใจ อาทิ
• ด้านการลดต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต
• การพัฒนาบรรจุพัฒนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ในตัวสินค้า และเพิ่มยอดขาย

โดยปีนี้ได้ขยายหลักการพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยต้องมีผลิตภัณฑ์ และมีการเสียภาษีตามกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
2. วิสาหกิจชุมชน / กลุ่ม / เครือข่าย ที่มีการขึ้นทะเบียนทางภาครัฐ 3 ปีขึ้นไป
3. นิติบุคคล ที่จดทะเบียนธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป

เกณฑ์การรับสมัคร
1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนธุรกิจ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. เป็นธุรกิจภาคการผลิต
3. มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ
4. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย มากกว่า 51 %
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกดำเนินคดี

 

>> ลงทะเบียนออนไลน์ Click!! / ดาวน์โหลดใบสมัคร Click!! <<

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิตา 02-345-1188

 

 

 

Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.