สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

 

เปิดยื่นแล้ว สินเชื่อสำหรับกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (วงเงิน 20,000 ล้านบาท) มีเกณฑ์ดังนี้

¤ กิจกรรมที่ใช้ในกองทุนได้ มีดังนี้
▪ ปรับปรุงเครื่องจักรและอาคาร
▪ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

*** ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ***
ปลอดชำระเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด 7 ปี

¤ หลักเกณฑ์เค้าประกัน ดังนี้
▪ ผ่อนปรนหลักทรัพย์ค้ำประกัน
สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
(ไมต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์ค้ำประกันได้)
▪ วงเงินเกิน 3 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(ใช้ทรัพย์สินที่นำสินเชื่อไปซื้อ อาทิ เครื่องจักร หรืออาคาร ที่ดิน มาจดทะเบียนหลักประกันแทน)

หมายเหตุ*
กองทุนนี้สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น และเคยผ่านการอบรม / กิจกรรมของภาครัฐ หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ

สำหรับ SMEs ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมโครงการจากภาครัฐ แต่ประสงค์ขอสินเชื่อ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบัน SMI ได้ทันที อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต (Strong / Regular) โครงการ Workshop สัญจรพารวยด้วย Smart Logistics โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SMEs Start up)

>>> ยื่นขอกองทุน <<<

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสินเชื่อได้ที่ www.smi.or.th/termloan

¤ ยื่นแบบฟอร์มได้ที่
▪ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
▪ ศูนย์ Rescue Center กระทรวงอุตสาหกรรม
▪ ศูนย์ OSS สสว.
▪ SME Bank สำนักงานใหญ่

สำหรับสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร หมดเขตรับเอกสารแล้ว!!


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสินเชื่อ <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน SMI  โทรศัพท์ 02-345-1059

กรณีผ่านการเข้าร่วมโครงการของสถาบัน SMI สามารถดาวน์โหลดคำร้องการขอใบรับรอง 

 

 

 

Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.