รายละเอียดโครงการ

 

เปิดศักราชใหม่ เตรียมความพร้อม SMEs บุกตลาดแบบเข้มข้น

 

โอกาสดีสำหรับ SMEs ที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ กับ กิจกรรมส่งเสริมและขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม SME สู่สากล (SMEs Connect to the world) โดยผู้ประกอบการจะพบกิจกรรมมากมาย


 

+++ Free 3 ต่อ +++


ต่อที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นสำหรับ SMEs ฟรี !

ต่อที่ 2 กิจกรรม Business Matching กับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ , ร้านค้าปลีกค้าส่ง และ dropshiper เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการขาย ฟรี!!

ต่อที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก รับสิทธิฟรี!!! ค่าพื้นที่ ค่าตกแต่ง ค่าล่าม(เจ้าหน้าที่แปลภาษา) ในการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลก Seoul Food & Hotel 2018 , HKTDC Gifts and Premium Fair 2018 และงาน Top Thai Brands 2018 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

 

- เริ่มกิจกรรมอบรม : วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
- Business Matching : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 

หมายเหตุ  สมาชิกคลัสเตอร์ 15 กลุ่ม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

รายชื่ออบรม

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 144 ราย 

 

  • กิจการที่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผู้แทนเข้าอบรมได้พียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Email ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
    และโปรดตอบกลับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.**

**หมายเหตุ : ทางโครงการฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ผู้เข้าอบรม กรณีที่ไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด โดยมิแจ้งล่วงหน้า

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 144 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในวันที่ 20 – 21กุมภาพันธ์ 2561

และเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

 

สำหรับการคัดเลือกผู้ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จำนวน 30 ราย

จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการทีอยู่ใน 15 กลุ่มคลัสเตอร์ ของ กสอ.
2. เป็นผู้ประกอบการทีเป็นสมาชิก กสอ.
3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วอย่างน้อย 2 ปี
4. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. สินค้ามีความเหมาะสมกับงานแสดงสินค้าและพื้นที่
6. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
7. บริษัทและสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบให้ร่วมงานจากผู้จัดงานและสำนักพาณิชย์ในประเทศนั้น

โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

สอบถามโทร 02 345 1243 , 02 345 1059 คุณสิริกุล คุณสุนิสา คุณอักษรามญชุ์

 

  

รายชื่อบริษัทที่ผ่านเข้างานแสดงสินค้า 

 

No.

EVENT

Date

Location

DETAIL

1

Seoul Food & Hotel 2018

May,1-4 2018

Korea

Download 

2

Hong Kong Gift & Premium Fair 2018

April,27-30 2018

Hong Kong

Download 

3

Top Thai Brands 2018

May,10-13 2018

Vietnam

Download 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อนี้ สถาบัน SMI ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม

"งานประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seoul Food & Hotel 2018"
ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 - 15:30 ณ ห้องประชุมสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โปรดยืนยันการเข้าร่วมงานกลับมายัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ซึ่งเอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมเมลตอบกลับด้วย มีดังนี้
1. รูปสินค้าที่ใช้สำหรับ PR ใน website งานฯ
2. Company Profile (English Version) สำหรับลง Directory
3. รายชื่อและสำเนาหน้า passport ผู้เดินทาง รวมถึงลักษณะการเข้าพักที่ต้องการ (พักเดี่ยว/พักคู่)

 

 

Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.