รายละเอียดและกำหนดการ

 

 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

ระยะเวลาการอบรม
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563
(12 ครั้ง 36 ชั่วโมง)
พร้อมกิจกรรม Outing และ Site Visit

ค่าสมัครหลักสูตร (ราคารวม VAT)
สมัคร 1 ท่าน : 85,600 บาท
สมัคร 2 ท่าน : 139,100 บาท
หมายเหตุ* ต้องเป็น ทายาท + Buddy (พี่/ น้อง/ ทีมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ)

ลงทะเบียน คลิก!!!

ระยเวลารับสมัคร วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

 

แผนที่

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

ระยะเวลาการอบรม
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563
(12 ครั้ง 36 ชั่วโมง)
พร้อมกิจกรรม Outing และ Site Visit

ค่าสมัครหลักสูตร (ราคารวม VAT)
สมัคร 1 ท่าน : 85,600 บาท
สมัคร 2 ท่าน : 139,100 บาท
หมายเหตุ* ต้องเป็น ทายาท + Buddy (พี่/ น้อง/ ทีมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ)

ลงทะเบียน คลิก!!!

ระยเวลารับสมัคร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าสมัครหลักสูตร (ราคารวม VAT)
สมัคร 1 ท่าน : 85,600 บาท
สมัคร 2 ท่าน : 139,100 บาท

Tuesday the 11th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.