รายละเอียดและกำหนดการ

 

 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

ระยะเวลาการอบรม
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563
(12 ครั้ง 36 ชั่วโมง)
พร้อมกิจกรรม Outing และ Site Visit

ค่าสมัครหลักสูตร
สมัคร 1 ท่าน : 80,000 บาท
สมัคร 2 ท่าน : 130,000 บาท
หมายเหตุ* ต้องเป็น ทายาท + Buddy (พี่/ น้อง/ ทีมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ)

ลงทะเบียน คลิก!!!

ระยเวลารับสมัคร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562

 

แผนที่

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

โครงการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หลักสูตร SME Fast Forward

ระยะเวลาการอบรม
เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563
(12 ครั้ง 36 ชั่วโมง)
พร้อมกิจกรรม Outing และ Site Visit

ค่าสมัครหลักสูตร
สมัคร 1 ท่าน : 80,000 บาท
สมัคร 2 ท่าน : 130,000 บาท
หมายเหตุ* ต้องเป็น ทายาท + Buddy (พี่/ น้อง/ ทีมงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้องธุรกิจ)

ลงทะเบียน คลิก!!!

ระยเวลารับสมัคร วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562

Friday the 18th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.