เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในพม่า


การปฏิรูปที่เกิดและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและมีพลวัตรของประเทศพม่า นับจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ปี 2010 นำพามาซึ่งกระแสความตื่นตัวในการสานสัมพันธ์กับประเทศนั้นโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งนักธุรกิจไทยในระดับ SME จำนวนไม่น้อยก็ตกอยู่ภายใต้กระแสแห่งการตื่นตัวนี้ กระนั้นก็ดี การเข้าไปเปิดธุรกรรมใหม่ในประเทศที่เพิ่งจะปฏิรูปและเปิดตัวสู่ระบบสากล ย่อมมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ผู้ประสงค์จะลงทุนจึงจำเป็นต้อง "บริหารความเสี่ยง" หากแต่จะบริหารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ ความจำเป็นดังกล่าวจึงเป็นที่มาของหนังสือ"เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพม่า"

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านต่อฉบับเต็ม: ฉบับภาษาไทย

ที่มา : https://www.scbeic.com

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.