วันเผยแพร่ วันจันทร์, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

แนะ 5 วิธีทางรอดเอสเอ็มอี


อาจารย์ธรรมศาสตร์แนะ5วิธี ทางรอดเอสเอ็มอีไทยในยุคแข่งขันสูง
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจำ สาขาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ทางรอด SMEs ไทย เพิ่มผลผลิตพิชิตกำไร ว่า ทางรอดของเอสเอ็มอีไทยในยุคที่มีการแข่งขันสูงคือ ผู้ประกอบการจะต้องเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 5วิธี 5 สถานการณ์คือ

1.การเพิ่มจำนวนแรงงานคน เพื่อเพิ่มผลผลิต

2.การเพิ่มปริมาณผลผลิตแต่ลดจำนวนแรงงานคนลง  

3.ลดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้น้อยลง

4.ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อลดต้นทุน และ

5.ลดปริมาณการผลิตลง ซึ่งวิธีนี้อาจจะถูกนำมาใช้เฉพาะช่วงวิกฤตเท่านั้น เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่รอด

"การจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเอสเอ็มอีจะเน้นทำด้วยความเร็วในการผลิตอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีคุณภาพ มีต้นทุนที่ถูก มีความปลอดภัยและต้องมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจด้วย ธุรกิจจึงจะอยู่ได้ยั่งยืน" ดร.การดี กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จะรุกตลาดไปตลาดอาเซียน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่และพัฒนาอย่าง กัมพูชา ลาวและพม่านั้น ในช่วงแรกสินค้าไทยอาจยังขายไม่ได้มาก แม้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากมีราคาสูงกว่าสินค้าจากจีน เพราะผู้บริโภคในตลาดเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงประสิทธิภาพและมูลค่าของฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณภาพของสินค้า แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะเป็นการลงทุนที่ตุ้มทุนมาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.