เวียดนาม...ม้ามืดที่ยังต้องจับตามอง

โดย EIC | Economic Intelligence Center เผยแพร่ในนิตยสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือนตุลาคม 2555

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้เวียดนามต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลายด้านทั้งเงินเฟ้อสูงและขาดดุลการค้า แต่นักลงทุนต่างๆ ยังคงมองเวียดนามเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันนักลงทุนชาวเวียดนามเองก็เริ่มมองหาแหล่งลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นด้วย ทำให้เวียดนามกลางเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทย ทั้งในแง่การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติและการแย่งชิงแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในเวลาเดียวกัน...

 

 

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.