กู้เงินได้! ด้วยแผนธุรกิจดีมีชั้นเชิงเคยมีคนกล่าวไว้ว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอน แถมยังใช้เป็นตัวช่วยให้ตัดสินใจให้ธนาคารปล่อยกู้ได้อีกด้วย ดังนั้น 'แผนธุรกิจดี จึงมีชัยไปกว่าครึ่ง' ที่เอสเอ็มอีควรรู้ไว้ หากคิดจะกู้เงินธนาคารเพื่อมาลงทุน 

มาดูกันว่าองค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจมีอะไรบ้าง เพื่อชี้ชวนให้ธนาคารปล่อยเงินกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจของเรา กับ 10 องค์ประกอบ เริ่มต้นที่ 1.การรังสรรค์ 'บทสรุปสำหรับผู้บริหาร' บอกเล่าตัวตนธุรกิจของเราโดยย่อให้น่าสนใจเพื่อให้ธนาคารเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว ตามด้วย 2.'ประวัติโดยย่อของกิจการ' นำเสนอทั้งในรูปแบบการจัดตั้งหรือจดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นและ

พัฒนาสินค้า/บริการ ให้ลูกค้าเป้าหมาย 3. 'การวิเคราะห์สถานการณ์' ทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของกิจการ

เมื่อธุรกิจถือกำเนิดขึ้นจะต้องมีการกำหนด 4.'วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ' อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในแผนธุรกิจลำดับที่ 4 เพราะเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของแผน ซึ่งเป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน ถัดมาเป็น 5. 'แผนการตลาด' ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกธนาคารจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆ เพราะหากแผนการตลาดดี โอกาสธุรกิจไปรอดก็มีสูง

ตามมาด้วยการนำเสนอ 'แผนการจัดการและแผนคน' ซึ่งในองค์ประกอบที่ 6 นี้ แผนผังองค์กรจึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้เห็นภาพชัดเจน แถมยังช่วยให้แผนธุรกิจเราดูดีและเป็นมืออาชีพมากขึ้นแม้จะใช้พละกำลังในการสร้างสรรค์ยากหน่อยแต่ก็คุ้มค่า 7. 'แผนการผลิต/ปฏิบัติการ' ตรงส่วนนี้ควรนำเสนอให้เห็นความสามารถของกิจการด้านการผลิตและปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และเน้นประเด็นการจัดการไปยังระบบการแปลงสภาพวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตสู่ผลผลิตให้ได้

หลังจากที่เราสาธยายโอกาสและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจแล้ว ทีนี้ถึงคราว 'แผนการเงิน' ออกโรง ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลชี้ชะตาอนาคตธุรกิจของเราว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ ต้องลุ้นอีกเฮือก! ให้แบงก์ยอมควักกระเป๋าปล่อยเงินกู้ กับข้อมูลแผนการเงินในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องชี้แจงฐานะการเงิน กำไร-ขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในเงินสดเป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสาเหตุเกิดจากอะไร หากแจกแจงข้อมูลส่วนนี้ชัดเจนบนพื้นฐานความเป็นจริงโอกาสที่แบงก์จะเอนเอียงมาทางเราก็มีสูง 9.'แผนการดำเนินงาน' เน้นรายละเอียดของกลยุทธ์ดังแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนออกมาในลักษณะตารางรายละเอียดของเป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ และสุดท้ายองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ คือ 10. 'แผนฉุกเฉิน' นำเสนอไว้เพื่อความรอบคอบ และความไม่ประมาทหากธุรกิจไม่เป็นตามคาด ทั้งด้านการเงิน การตลาด กลุ่มลูกค้า

ฉะนั้นผู้ประกอบการควรระลึกไว้เสมอว่าเรากำลังไปขอเงินยืมเงินคนอื่นให้ต่อยอดธุรกิจ ควรทำทุกวิถีทางให้ธนาคารมั่นใจในตัวธุรกิจและตัวคุณเองว่าอย่างน้อยสินเชื่อที่ได้รับไม่สูญเปล่าแน่...

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.