หมัดต่อหมัด ข้อดี-ข้อเสีย ค่าแรงไทยขั้นต่ำ 300

หลังจากไทยปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ปรากฎว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน ลาวค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 70 บาทต่อวัน ต่ำกว่าไทย 3.7 เท่า กัมพูชาประมาณ 60-70 บาทต่อวัน ต่ำกว่าไทย 4.3 เท่า และพม่า 50-60 บาทต่อวัน ต่ำกว่าไทย 5.2 เท่า

ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งอาเซียนพบว่า ค่าแรงขั้นต่ำของไทยอยู่อันดับ 3 โดยอันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 1,912.7 บาทต่อวัน อันดับ 2 คือ ฟิลิปปินส์ 300.7 บาทต่อวัน ส่วนรองจากไทยอันดับ 4 คือ มาเลเซีย 260.4 บาทต่อวัน และอันดับ 5 คือ อินโดนีเซีย 155 บาทต่อวัน
สำหรับข้อดีของการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ความเป็นอยู่ของแรงงานดีขึ้น รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นและเกิดความเสมอภาค ส่วนข้อเสีย ได้แก่ ราคาสินค้าสูงขึ้น การจ้างงานในธุรกิจเอสเอ็มอีลดลง เกิดการย้ายฐานการลงทุนไปประเทศอื่น และมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากขึ้น.

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.