ถึงยุค.. แรงงานต่างด้าวคุณภาพ

ถึงยุค.. แรงงานต่างด้าวคุณภาพ “การจะได้มาซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง”

สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การประมง และการก่อสร้าง ที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งจากประเทศเมียนมาร์, กัมพูชา, ลาว, บังคลาเทศ, และเวียดนาม ฯลฯ กลายเป็นกำลังหลักในหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทย

มองในมุมการบริหารทรัพยากรบุคคล “แรงงานต่างด้าว” ก็ถือเป็นทรัพยากรสำคัญของผู้ประกอบการเช่นกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานภาคส่วนใด การมีคนทำงานในทุกระดับที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

คุณจักรพันธ์ สุวรรณสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินและทอง การจัดการ จำกัด (SGMT) บริษัทที่ให้บริการด้านจัดหาแรงงานต่างด้าว ให้ความเห็นว่า เมื่อแรงงานต่างด้าวเป็นคนทำงานกลุ่มใหญ่ของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

“ทุกวันนี้ธุรกิจแข่งขันกันสูง เมื่อภาคส่วนต่างๆ ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ก็ต้องตระหนักว่าเขาเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะคุณภาพของเขาจะปรากฏอยู่ในงานของเรา คุณภาพของแรงงานจึงหมายถึงความสำเร็จของธุรกิจ จากประสบการณ์การสรรหาแรงงานต่างด้าวของ SGMT บอกได้เลยว่า การจะได้มาซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดกรองแรงงานต่างด้าว ขั้นตอนนี้สำคัญ ต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ”

ที่ว่า “ละเอียดรอบคอบ” ไม่ได้หมายถึงแค่เป็นแรงงงานที่เดินทางเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายเท่านั้น เพราะการบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวให้เป็นพลังสำคัญนำความสำเร็จมาสู่องค์กรก็ต้องยึดหลัก “เลือกคนให้เหมาะกับงาน” (Put the right man on the right job) ด้วยเช่นกัน!

“ผมยกตัวอย่างขั้นตอนของ SGMT ในการสรรหาแรงงานเพื่อส่งต่อให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เราไม่ได้ดูแค่ว่าแรงงานคนนั้นเข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่ยังมีระบบคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานแต่ละงาน มีการทดสอบความถนัด ทักษะ ดูเรื่องความชำนาญ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเขา รวมทั้งบุคลิกภาพ ซึ่งเรามีการสัมภาษณ์และประเมินผล โดยประวัติของผู้สมัครทุกคนจะต้องตรวจสอบได้ชัดเจน เพราะเราก็ไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของเราต้องมาเสี่ยงกับการได้รับแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ เรายังมีการจัดปฐมนิเทศแรงงานต่างด้าว โดยมีเจ้าหน้าที่พิเศษช่วยดูแลช่วงฝึกงาน ฝึกอบรมทักษะพื้นฐานเบื้องต้นต่างๆ ให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้เขาเข้าใจหน้าที่ที่ต้องทำ และพร้อมจะเริ่มทำงาน”

ทั้งนี้เขาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า แหล่งที่มาของแรงงานต่างด้าวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ซึ่งปัจจุบัน SGMT มีความร่วมมือในการรับสมัครแรงงานต่างด้าวจากประเทศต่างๆ ทั้งการดำเนินการผ่านหน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ, จากการรับรองของสถานทูต รวมถึงหน่วยงาน สมาคมต่างๆ ที่เชื่อถือได้ อาทิ ในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และบังคลาเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ได้ส่งมอบแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้

แต่การบริหารแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพ ไม่ได้จบลงแค่ขั้นตอนการสรรหา สิ่งที่ SGMT ได้ตกผลึกจากประสบการณ์ในวงการสรรหาแรงงานมานานกว่า 30 ปี คือ การสร้าง “มาตรฐาน SGMT” ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากเจนเนอเรชั่นที่ 1 (คุณจักรกฤษณ์ สุวรรณสาร) มาสู่ตัวเขาซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นที่ 2

“มาตรฐาน SGMT” ก็คือ การทำงานอย่างมืออาชีพ, การดูแลที่ใส่ใจ, ความน่าเชื่อถือวางใจได้ และความสม่ำเสมอ ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพให้สามารถทำงานร่วมกับธุรกิจได้ดี ถือว่ามีความสำคัญพอๆ กับการสรรหา

“เรากับลูกค้าจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด การทำงานของเราไม่ได้จบลงเมื่อส่งคนทำงานไปให้ แต่เรามองตลอดเส้นทางเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ เรามีการดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา ให้คำปรึกษากรณีฉุกเฉิน ให้คำแนะนำทางกฎหมาย มีผู้ให้คำปรึกษาประจำเพื่อช่วยให้ลูกค้าและแรงงานมีความเข้าใจกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแรงงานกับผู้ประกอบการที่เขาทำงานอยู่ด้วย นี่ถือเป็นมาตรฐานของ SGMT ที่เราทำงานอย่างมืออาชีพ”

กับกระแสข่าวล่าสุดที่รัฐบาลจะเปิดให้สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเวียดนาม และบังคลาเทศได้นั้น คุณจักรพันธ์กล่าวว่า ทาง SGMT ก็ได้ติดตามและเตรียมการสำหรับเรื่องนี้มานานแล้ว ดังนั้นหากนายจ้างหรือผู้ประกอบการสนใจแรงงานถูกกฎหมายจากประเทศเวียดนาม และบังคลาเทศ ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมการในเบื้องต้นได้ที่บริษัท SGMT โทรศัพท์ 02-509-3961 ถึง 2 หรือ อีเมล์มาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท เงินและทอง การจัดการ จำกัด “ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานกว่า 30 ปี”

บริษัท เงินและทอง การจัดการ จำกัด (SGMT)
40/712-716 อาคารเงินและทอง ชั้น 3 ซอยนวมินทร์ 111 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 02-509-3961-2
แฟกซ์ : 02-509-3963
www.silverandgold.co.th
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ขอขอบคุณแหล่งที่มา

 

Monday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.