EIC  ประเมินเศรษฐกิจไทย ปี 2013 จะขยายตัวได้ 4.0%


  


 

   ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2013 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพจะขยายตัวได้ 4.0% ในปี 2013 ต่ำกว่าประมาณการเดิม เนื่องจาก 1) การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลงชัดเจน 2) การลงทุนของภาครัฐในแผนบริหารจัดการน้ำล่าช้ากว่าที่คาด และ 3) การส่งออกเติบโตได้ไม่ดีในครึ่งปีแรกและยังไม่น่าจะปรับตัวดีขึ้นมากนักในครึ่งปีหลัง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลัก โดยทั้งปีคาดว่าการส่งออกของไทยจะขยายตัวได้เพียง 3-5% ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้น EIC คาดว่าอาจปรับลดลงเพิ่มเติมเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งสามารถทำได้ในปัจจุบันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังทรงตัวในระดับต่ำ สำหรับค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 30-31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงจากการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการลดขนาดมาตรการซื้อสินทรัพย์ (QE3) ของสหรัฐฯ Download เอกสารนี้>>

 

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.