กิจกรรมโครงการ Workshop สัญจร จังหวัดนครนายกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดสัมมนาโครงการ Workshop สัญจรขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดย คุณอุดม  พัชรพนาวีร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ประกอบการ และคุณมานะผล  ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวเปิดการจัดอบรมและจัด Workshop ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF : คลิก

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.