สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน

ได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธาน คณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คุณกลินท์ สารสิน กรรมการเลขาธิการ สภาหอการค้าฯ สมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทย โดย คุณอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ นายกสมาคมการค้า เอสเอ็มอีไทย และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดย คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมีการจัดทำประเด็นขับเคลื่อน SMEs เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐบาลต่อไป

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.