เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! 

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! ..สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ห้องทับทิม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ด.ร. อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการ ส.อ.ท.-งานสถาบัน SMI คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา กล่าวเปิดงานและร่วมเป็นวิทยากร
และนอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย คุณอภิญญา โรจนพานิช, ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง, คุณชไมพร ตันติวงค์, คุณอำนาจ ยะโสธร และคุณวุฒิพรรณ อาชานานุภาพ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน 83 ราย

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.