รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy

รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุค Digital Economy"

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติ จาก พลเอก บุณยวัจน์ เครืองหงส์ ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. กล่าวเปิดการเสวนา และปาฐกถาพิเศษโดย นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อ โทรทัศน์ยุคดิจิตอล กลไกหลักการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจดิจิตอล โดยทีวีดิจิตอล มีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม มีช่องทางในการสื่อสารเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.