สถาบัน SMI ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ

"สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับภาครัฐ ขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ" คุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ของสถาบัน SMI เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน อาทิ สสว. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) โดย สถาบัน SMI รับดำเนินการใน 7 เครือข่าย ได้แก่
1) เครือข่ายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
2) เครือข่ายการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2
3) เครือข่ายสุขภาพและความงามในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
4) เครือข่ายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก
5) เครือข่ายเครื่องจักรในพื้นที่ภาคตะวันออก
6) เครือข่ายยางและผลิตภัณฑ์ยางในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2
7) เครือข่ายธุรกิจดิจิตอลในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะเครือข่าย SME (Cluster) เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินธุรกิจร่วมกัน 

 

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.