คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล เป็นผู้แทน ส.อ.ท. เพื่อเจรจาธุรกิจการค้าและเชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นซื้อผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูง เดินทางไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2558

โดยในวันที่สองของการเดินทางคณะฯ ได้เข้าพบสมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา สมาคมผู้ค้าผลิตภัณฑ์ไก่ บริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สปา พร้อมเข้าพบ Mr. Satoshi MIYAMOTO, President of Japan External Trade Organization (JETRO) องค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น เพื่อเจรจาธุรกิจการค้าและเชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา เนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศไทย

 

Sunday the 27th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.