สถาบัน SMI จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม 

สถาบัน SMI จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม หลักสูตร : ทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานการผลิต GMP ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกชฎา 

โดยภายในงานได้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "ความสำคัญของการทำGMP อุปสรรคหรือโอกาสของผู้ประกอบการ โดยคุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ส.อ.ท. คุณอภินันท์ โรจนวิภาต และร.ศ.ดร.ประสาน ธรรมอุปกรณ์ และการบรรยายความรู้เบื้องต้นในการทำ GMP โดยคุณมุกดา โจวตระกูล

ในช่วงบ่ายเป็นบรรยายในหัวข้อ แนะแนวอาคารและอุปกรณ์การผลิตตามระบบ GMP และแนวการจัดการการคลังตามระบบ GMP โดยคุณนิพนธ์ เผ่านิ่มมงคล และคุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในกลุ่มสุขภาพและความงามกว่า 30 ราย

 

 

Sunday the 3rd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.