โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  

  ทางบริษัทจัดการพลังงานไทย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบหมายให้สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย (Thai ESCO) ดำเนินการจัดทำโครงการขึ้น 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) มาใช้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ SMI เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งกลไกการจัดการพลังงานรูปแบบ ESCO เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานผ่านการให้คำปรึกษาและการบริหารโครงการอย่างมือาชีพ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 เดือน (กันยายน 2558-กันยายน 2559) 

  ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าโครงการจะได้รับสิทธิ์ฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร 1 วัน อันประกอบด้วย
  1. ความรู้เรื่อง ESCO
  2. มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ
  3. ความรู้เรื่องระบบ ISO 50001 โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญ

 

  กำหนดการ : วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 (รุ่นที่ 2) ที่โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน

 

  ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ :
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครและแบบสอบถามข้อมูลการใช้พลังงานของสถานประกอบการ ที่ Link ด้านล่าง

  2. กรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาค่าใช้จ่ายพลังงานในเดือนล่าสุด (ตัวอย่างตามเอกสาร Presentation)
  3. ส่งกลับมายังทีมงาน ได้ทั้งช่องทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax : 02-201-3465

 

****ทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในการดำเนินการตลอดระยะเวลาของโครงการ****

 

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณวัลยา กวีพรพจน์ (ผู้ประสานงานโครงการฯ)
โทรศัพท์ : 085-984-4497, โทรสาร : 02-201-3465, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Download เอกสารเข้าร่วมโครงการ : คลิก

 

Sunday the 3rd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.