บีบ 'เอสเอ็มอี' เข้าระบบภาษี ครม.ออกกฎหมายมีผล 1 ม.ค.59 - 3 ปี ไม่จดทะเบียนห้ามกู้แบงก์  

    ครม.ไฟเขียวออกกฎหมายใหม่ มีผล 1 ม.ค. 2559 บังคับเอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบภาษี ต้องขึ้นทะเบียนกับสรรพากรใน 2 เดือน จูงใจเว้นภาษีนิติบุคคลปีแรกและลดเหลือ 10% ปีที่ 2 ตีกรอบภายใน 3 ปี ไม่ยอม ขึ้นทะเบียน ให้สถาบันการเงินห้ามปล่อยกู้ ด้าน"วิษณุ"ชี้ปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่

  นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าสู่ระบบหมายมาตรการ แต่ยัง ไม่เอสเอ็มอีเข้าสู่ระบบไม่มาก คาดว่าส่วนใหญ่ มาจากความไม่เข้าใจว่าจะต้องเข้าสู่ระบบทำไม เพราะที่ผ่านมาเอสเอ็มอีกลุ่มที่มีรายได้ต่ำไม่ต้อง เสียภาษีอยู่แล้ว ทำให้ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าสู่ระบบ ดังนั้นภาครัฐควรจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั่วประเทศได้รับรู้ว่าหากเข้าสู่ระบบแล้วจะได้รับอะไรจากภาครัฐ เช่น การพัฒนาศักยภาพ การเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ และการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอสเอ็มอีในไทยทั้งหมดมีประมาณ 2.7 ล้านราย เป็นเอสเอ็มอีภาคการผลิตประมาณ 4 แสนราย ซึ่งเอสเอ็มอีกลุ่มนี้ 70%ได้เข้าระบบไปแล้ว เหลือเพียง 30%ที่ยังอยู่นอกระบบ ซึ่งมองว่าหากรัฐบาลเร่งทำความเข้าใจ และมีมาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับ ก็จะทำให้ เอสเอ็มอีภาคการผลิตเข้าระบบได้มากกว่า 90%
ส่วนเอสเอ็มอีกลุ่มใหญ่อีก 2.3 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นภาคบริการ ค้าปลีก ค้าส่ง มีจำนวนมากยังไม่เข้าสู่ระบบ ดังนั้นภาครัฐจะต้องพยายามลงไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ กลุ่มนี้ และมาตรการทางกฎหมายก็อาจจะดึงเข้าสู่ระบบได้ในบาง

 

Saturday the 2nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.