พิธีมอบรางวัล Thailand SMEs Digital Awards

สถาบัน SMI ร่วมกับ สสว. ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล Thailand Digital SMEs Awards ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด "ธุรกิจดิจิตอล" โดยได้รับเกียรติจาก คุณลักขณา ตั้งจิตรนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (สสว.) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน

และได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ บริษัท แรงจี้ จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอีกจำนวน 4 รางวัล ซึ่งพิธีมอบโล่รางวัล ได้จัดขึ้นในงาน Software Expo Asia 2016 จัดโดย SIPA ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ราย รวมถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ อีก 7 ราย จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการที่ SIPA จะจัดขึ้นต่อไป

 

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.