พิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล" 

สถาบัน SMI ร่วมกับ ศูนย์ส่งอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล" ณ ห้องไพลิน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน ในพิธีเปิดตัวโครงการ

ได้รับเกียรติจาก นายจารุพันธ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กล่าวเปิดตัวโครงการ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานฮาลาล โดยจะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "เตรียมความพร้อม สู่ตลาดฮาลาล" โดย นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ นักวิชาการชำนาญการฝ่ายฮาลาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รูปแบบกิจกรรมที่จะดำเนินการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเข้าให้คำปรึกษา พร้อมรับคู่มือฮาลาลแนะนำเกี่ยวกับระบบเพื่อประกอบการขอตรวจรับรองมาตรฐานต่อไป

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.