เชิญชวน SME ไทย มาตรวจสุขภาพธุรกิจ

สถาบัน SMI ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME ทุกท่าน มีร่วมตรวจสขภาพธุรกิจ เสริมกลยุทธ์การตลาด ปรับรูปแบบธุรกิจให้มีนวัตกรรม

 

 

โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ

  • เป็นผู้ประกอบธรุกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ 
  • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไมน้อยกว่า 2 ปี 
  • เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 

สมัครออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/7njeu7zDqLfspd4G2

 

Thursday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.