ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

 

 

สนค. และสถาบันSMI ขอเชิญท่านร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะหารือในประเด็นดังนี้
✳️ ผลกระทบของการแพร่กระจายของ COVID-19 ต่อการดำเนินงานในองค์กร
✴️ ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ COVID-19
✳️ แนวทางการรับมือสถานการณ์ COVID-19
✴️ ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19
✳️ ปัจจัยของนโยบายภาครัฐที่สนับสนุน และเป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์ COVID-19


วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Bangchak (1014) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย https://goo.gl/maps/S9w1osp7RM72
หรือ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
✴️ ลงทะเบียนรับ Link เพื่อร่วมหารือ
*โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ หรือ Click Link : http://bit.ly/3e5oROC

หากมีข้อสงสัย หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1121, 02-345-1059

 

Friday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.