เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! 

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! ..สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ห้องทับทิม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล) จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....วันที่ 5 มีนาคม 2558 คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบัน SMI พร้อมด้วยคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล รองประธานบริหารสถาบัน SMI

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

Tuesday the 14th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.