Chinese-Thai Networking Event in Cosmetics and Personal Care Products

 

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทย และจีน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 นี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

Thai – Turkish SMEs B2B Meeting

 

งาน Business Matching ที่คุณไม่ควรพลาด

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ไทย ที่สนใจ ร่วมเจรจาธุรกิจ

ระหว่าง ผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการตุรกี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

SME Matching Day 2016

 

โอกาสที่จะเป็นคู่ค้ากับช่องทางธุรกิจ โมเดิร์นเทรด, ออนไลน์และธุรกิจท้องถิ่น ชั้นนำของประเทศมาถึงแล้วววววว!!! 

อ่านเพิ่มเติม...

 แหล่งทุนมีมากมาย SMEs ไทยต้องรู้ !! 

 กิจกรรม On Tour สัมมนาความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะมีเปลี่ยนมุมมอง เพิ่มความรู้ด้านการกู้เงินให้แก่คุณ ถึงสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีอะไรบ้างสามารถนำมาค้ำประกันเงินกู้ได้ พร้อมทั้งเทคนิค กู้อย่างไรให้ได้เงินด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ SMEs จะได้จากกฎหมายนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการ Big Brother 50

โครงการ BIG BROTHER 50 "SMEs 100 ล้าน"

ด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาในปี 2559 มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ภาครัฐเองก็พยายามที่จะระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อประคองให้เศรษฐกิจของประเทศยังคงความแข็งแกร่ง สามารถให้ภาคธุรกิจของเอกชนยืนหยัดอยู่ได้

อ่านเพิ่มเติม...

 

คูปองนวัตกรรม เปิดรับเอกสารรอบใหม่!!

สถาบัน SMI ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิด ไอเดียสุดเจ๋ง เข้าร่วมโครงการ คูปองนวัตกรรม เฟส 2 รอบรับสมัครใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไอเดีย หรือสินค้าที่มีนวัตกรรม
มาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยงบประมานสนับสนุนสูงสุด จากรัฐถึง 1,500,000 บาท ให้เปล่า ไม่ต้องคืนรัฐ สิทธิเพื่อ SMEs ไทย เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

SMI News Yangon Style by JETRO

สถาบันSMI ขอนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร ประเทศเพื่อนบ้านใน AEC นั้นคือ ประเทศเมียนมานั่นเอง ซึ่งเป็นข้อมูลจาก JETRO ที่รวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมต่างๆ เศรษฐกิจ และสิ่งที่น่าสนใจของชาวเมียนมาไว้

อ่านเพิ่มเติม...

 

เชิญชวน SME ไทย มาตรวจสุขภาพธุรกิจ

สถาบัน SMI ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SME ทุกท่าน มีร่วมตรวจสขภาพธุรกิจ เสริมกลยุทธ์การตลาด ปรับรูปแบบธุรกิจให้มีนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

 

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกบูธ แสดงสินค้าฟรี"

 

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ ร่วมออกบูธ แสดงสินค้า

แสดงศักยภาพในงาน SCB SME Expo 2016

ระหว่างวันที่ 19-21 สค. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

Update ภาพบรรยากาศ กิจกรรม SME Market Place จ.อุดรธานี

 

ติดตามรับชมภาพบรรยากาศ

งาน SME Market Place จังหวัดอุดรธานี ได้แล้วที่นี่

 

Saturday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.