การประกวดในกิจกรรม Workshop สัญจร พารวย Award ประจำปี 2558

การประกวดในกิจกรรม Workshop สัญจร พารวย Award ประจำปี 2558 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปีนี้ได้แก่ บริษัทนครยางยนต์ จำกัด ตัวแทนจากจังหวัดนครสวรรค์ และพบกับกิจกรรม Workshop สัญจร พารวย ได้ใหม่ ในปีหน้า 2559 นะครับ

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบัน SMI ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ

"สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับภาครัฐ ขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย SMEs ทั่วประเทศ" คุณมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม Workshop สัญจรพารวย ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 จังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Work shop สัญจรพารวย !! ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อได้เรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน

อ่านเพิ่มเติม...

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการบริหารสถาบัน SMI ร่วมงานแสดงข่าวเปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ คณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม ร่วมงานแสดงข่าวเปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

อ่านเพิ่มเติม...

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ให้สัมภาษณ์สถานี Money Channel

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบัน SMI ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Money Chnnel ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประกอบการ SMEs และแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากหลายฝ่ายแสดงความกังวลหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะออกอากาศช่วงข่าวเที่ยงวัน ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 11:45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

อ่านเพิ่มเติม...

Friday the 23rd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.