จัดกิจกรรม Workshop สัญจรพารวย ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 จังหวัดหนองคาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Work shop สัญจรพารวย !! ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อได้เรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู้และทำความเข้าใจกับระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน

อ่านเพิ่มเติม...

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ กรรมการบริหารสถาบัน SMI ร่วมงานแสดงข่าวเปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ คณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม ร่วมงานแสดงข่าวเปิดตัวงาน e-biz Expo 2015

อ่านเพิ่มเติม...

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ให้สัมภาษณ์สถานี Money Channel

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบัน SMI ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Money Chnnel ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประกอบการ SMEs และแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากหลายฝ่ายแสดงความกังวลหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะออกอากาศช่วงข่าวเที่ยงวัน ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 11:45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

อ่านเพิ่มเติม...

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.