สภาอุตฯ มอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

คุณสุพรรณ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคุณเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เข้ามอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ และอาหารเด็กสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดปัตตานี

สถาบัน SMI ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สสว. และกรมราชองครักษ์ ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

 จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวย ปีที่ 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

สถาบัน SMI ร่วมกับ สำรักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น

สถาบัน SMI ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สสว. และกรมราชองค์รักษ์ ร่วมต่อยอดโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อ่านเพิ่มเติม...

Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ณ จังหวัดตาก

สถาบัน SMI ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 2/2558
ในวันจันทร์ที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมควีนพาเลส ห้องควีนฮอลล์ จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดตัวแล้ว ...... คาราวาน เพื่อธุรกิจ SMEs

เปิดตัวแล้ว ...... คาราวาน เพื่อธุรกิจ SMEs
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบัน SMI ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน) จัดงานสัมมนา SCB - FTI คาราวานเพื่อธุรกิจ SMEs ณ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 26 มี.ค. 58 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำทัพผู้ประกอบการไทย บุกงาน WATER PHILIPPINES 2015

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำทัพผู้ประกอบการไทย บุกงาน WATER PHILIPPINES 2015

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบัน SMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริ

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล)

อ่านเพิ่มเติม...

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.