สภาอุตฯ มอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

คุณสุพรรณ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคุณเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เข้ามอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ และอาหารเด็กสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดปัตตานี

สถาบัน SMI ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สสว. และกรมราชองครักษ์ ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

 จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวย ปีที่ 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

สถาบัน SMI ร่วมกับ สำรักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น

สถาบัน SMI ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สสว. และกรมราชองค์รักษ์ ร่วมต่อยอดโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ครั้งที่1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อ่านเพิ่มเติม...

Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ณ จังหวัดตาก

สถาบัน SMI ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 2/2558
ในวันจันทร์ที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมควีนพาเลส ห้องควีนฮอลล์ จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม...

Thursday the 24th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.