รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy

รองประธาน สอท. ร่วมงาน TV Digital กลไกยกระดับ Creative Economy สู่ Digital Economy นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ภาพรวมของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุค Digital Economy"

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! 

เริ่มแล้ว Workshop พารวยปีที่ 4 !! ..สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Workshop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ห้องทับทิม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

สถาบันSMI และ สสว. ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ยะลา และสตูล) จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....

Workshop ระดมสมองจัดทำมาตรการส่งเสริม SME เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคสช....วันที่ 5 มีนาคม 2558 คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบัน SMI พร้อมด้วยคุณพัฒนศักย์ ฮุ่นตระกูล รองประธานบริหารสถาบัน SMI

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล

สถาบันSMI จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อน SMEs โดยภาคเอกชน เพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม GS1 room 3 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าพบสวัสดีปีใหม่

คุณมานะผล ภู่สมบุญ ประธานกรรมการบริหารสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานกรรมการบริหารสถาบัน SMI  และคุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่เครื่อข่ายพันธมิตรต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

Monday the 5th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.