คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ให้สัมภาษณ์สถานี Money Channel

คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบัน SMI ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Money Chnnel ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ประกอบการ SMEs และแนวโน้มในอนาคต เนื่องจากหลายฝ่ายแสดงความกังวลหลังภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งจะออกอากาศช่วงข่าวเที่ยงวัน ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 11:45 น. ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

อ่านเพิ่มเติม...

สภาอุตฯ มอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

คุณสุพรรณ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) และคุณเชิญพร เต็งอำนวย ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เข้ามอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือ และอาหารเด็กสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดปัตตานี

สถาบัน SMI ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สสว. และกรมราชองครักษ์ ร่วมต่อยอดพัฒนาโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...

 จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวย ปีที่ 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

สถาบัน SMI ร่วมกับ สำรักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Work shop สัญจร พารวยด้วย Smart Logistics ปีที่4 ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม...

Tuesday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.